* Teknisk informasjon og referanser

Anerkjennelse av hårmineralanalyser

Hårmineralanalyser har lenge vært akseptert som en rutinetest for å undersøke forekomsten av toksiske metaller og miljømessig foru- rensning, samt når det gjelder å finne sykdomsårsaker. Metoden er brukt i stor utstrekning i studier som gjelder ernæring hos mennesker og dyr. I over 30 år har ernæringseksperter og leger, som er opptatte av sine pasienters ernæringsmessige […]

By |januar 4th, 2015||0 Comments

Ulikheter mellom mineralnivåene i hårmineralanalyser respektive blodprøver

Mineraler som sirkulerer i blodet står under en helt annerledes homeostatisk kontroll enn mineraler i de ulike kroppsvevene. De må opprettholdes innenfor snevre grenser i blodet. Dette gjelder også når inntaket av ett næringsstoff via kosten er veldig stort eller veldig lite, og det oppnås på flere måter. Et stort mineralinntak kompenseres av kroppen ved […]

By |januar 4th, 2015||0 Comments

Hvordan utregnes vitaminbehovet ved hjelp av hårmineralanalysetester?

Mineraler påvirker ikke bare hverandre, men også vitaminer, proteiner, karbohydrater og fett. De påvirker hver og en av disse faktorene, og disse vil i sin tur påvirke mineralstatusen. Mineraler aktiverer enzymer, og vitaminer er synergister til mineraler i form av coenzymer. Derfor er det svært uvanlig at en mineralubalanse skulle kunne utvikles uten at man […]

By |januar 4th, 2015||0 Comments

Hvordan utføres analysene?

Nøyaktige anvisninger for hvordan korrekte hårprøver til analysering skal gjøres, får du hos din lege/terapeut. Når hårprøven ankommer laboratoriet, får den et kontrollnummer og registreres sammen med all relevant pasientinformasjon i vår database. Så prepareres prøven i forhold til de spesielle testingsprosedyrene som er utviklet av Trace Elements, Inc. Etter preparasjonen plasseres prøven i reagensrør, der det […]

By |januar 4th, 2015||0 Comments