Hårmineralanalyser har lenge vært akseptert som en rutinetest for å undersøke forekomsten av toksiske metaller og miljømessig foru- rensning, samt når det gjelder å finne sykdomsårsaker. Metoden er brukt i stor utstrekning i studier som gjelder ernæring hos mennesker og dyr. I over 30 år har ernæringseksperter og leger, som er opptatte av sine pasienters ernæringsmessige status, inkludert hårmineralanalyser i sitt arbeid som et utregnings- og undersøkelsesverktøy. De er påvirket av den omfattende mengde forskning som viser sammenhengen mellom ernæring og sykdom. Med en korrekt tatt hårprøve har hårmineralanalyser vist seg å være et økonomisk fordelaktig verktøy for kontroll av toksisk metalleksponering, såvel som en bra indikator på næringsstoffenes innbyrdes forhold, samt ernærings-status.