Nøyaktige anvisninger for hvordan korrekte hårprøver til analysering skal gjøres, får du hos din lege/terapeut. Når hårprøven ankommer laboratoriet, får den et kontrollnummer og registreres sammen med all relevant pasientinformasjon i vår database. Så prepareres prøven i forhold til de spesielle testingsprosedyrene som er utviklet av Trace Elements, Inc. Etter preparasjonen plasseres prøven i reagensrør, der det tilsettes syrer som begynner nedbrytningen av håret. Denne nedbrytningsprosessen løser opp selve håret og frigjør elementer som finnes i proteinkjernen. Når nedbrytningsprosessen er fullbyrdet, gjenstår kun mineralsaltene.

Når mineralsaltene overføres i et flytende stoff, utføres selve testingen ved hjelp av høyteknologiske instrumenter. Trace Elements, Inc. benytter ICP-masspektrometri, som er den mest moderne og kostbare analyseteknikk som er tilgjengelig for rutinemessig grunnstoffanalyse. Etter den analytiske testingen, overføres resulatetene direkte til TEIs nettverksbaserte datamaskiner med spesielt utformede programmer for tolkning og presentasjon.