Mineraler som sirkulerer i blodet står under en helt annerledes homeostatisk kontroll enn mineraler i de ulike kroppsvevene. De må opprettholdes innenfor snevre grenser i blodet. Dette gjelder også når inntaket av ett næringsstoff via kosten er veldig stort eller veldig lite, og det oppnås på flere måter. Et stort mineralinntak kompenseres av kroppen ved at den skiller ut eller eliminerer dette mineralet så fort som mulig. Dersom mineralet ikke elimineres, lagres det i vevene. Dersom et inntak av ett næringsstoff derimot er svært lavt, henter kroppen fra lagringsdepotene i kroppen for å balansere nivået i blodet. Når lagringsnivået av ett mineral er sterkt forbrukt, vil blodet vise en mangel. Også andre faktorer påvirker mineralnivået i blodet, eksempelvis stress, betennelser, andre sykdomstilstander og medisiner. Mineralnivåene i blodet vil ikke alltid stemme overens med nivåene i vevene, ettersom mineralnivåene i blodet vanligvis opprettholdes på vevenes bekostning.