Det du opplever kan være en typisk reaksjon når kroppen forteller deg at det er stress i systemet, uansett om stresset har psykisk eller fysisk årsak. Kroppen din skiller heller ikke på om stresset er reelt, pågående nå eller om det er et resultat av noe som har skjedd tidligere, den skiller heller ikke på om stresset er bevisst/ubevisst.

Noen ganger tenker vi ikke selv på at vi er stresset, men kroppen gir allikevel symptomer på dette. Det kan hos noen være utløst av et reelt stress som har vart over tid, mens det hos andre kan det være en ”kjemisk” årsak til denne reaksjonen. Det betyr at kroppen din lager reaksjoner uten at det er stress til stede. Dette kan skyldes ubalanse på bla. mineralene i kroppen. En hårmineralanalyse vil kunne vise deg om du har for mye eller for lite av enkelte mineraler. Analysen sier også noe om hvordan binyrene og skjoldbruskkjertelen din jobber, og her ligger nok en del av svaret på dine plager. Mest sannsynlig er dine binyrer i ubalanse.

Jeg tror du ville hatt god nytte av en hårmineralanalyse og anbefaler deg å kontakte en terapeut som kan hjelpe deg. Be terapeuten hjelpe deg med å kartlegge om det er pågående stressituasjoner i livet ditt, slik at du kan få hjelp til å gjøre noe med disse. Pågående stress gir økt forbruk av vitaminer og mineraler, noe som gjør at du til slutt vil få en kjemisk ubalanse. Dersom stress ikke behandles kan det være starten på en vond sirkel.

∼ Diana