Anbefalingene om tilskudd baseres på ditt unike, totale mineralmønster, ikke på de individuelle mineralnivåene. Visste du for eksempel at et inntak av kalsium ikke nødvendigvis forhøyer kalsiumnivået? Ofte normaliseres en lav verdi av ett mineral gjennom å redusere et annet stoff som kan være antagonistisk og dermed gjør det mulig for deg å absorbere eller holde tilbake det manglende mineralet bedre. Videre kan et annet mineral tilsettes. Ved kalsiummangel kan for eksempel kobber anbefales, ettersom dette er kjent for effektivt å forbedre tilbakeholdelsen av kalsium.