Vitaminnivået synes ikke i håret. Men vitaminer og mineraler påvirker hverandre. Vitamin A-aktiviteten reduseres for eksempel sterkt ved sinkmangel. Vitamin C støtter jernopptaket. Jernmangel kan indikere et behov for vitamin C.  Ditt mineralmønster kan på derfor også gi informasjon om din vitaminstatus.