Dette er ikke uvanlig. Et vanlig eksempel er at man har en høy natriumverdi til tross for at man bare får i seg en liten mengde natrium via kosten. Det er her kjertelbalansen kommer inn i bildet. Overaktive binyrer kan forårsake tilbakeholdelse av natrium, hvilket er vanlig hos personer med rask metabolisme. Natriumfattig kost eller ikke, så forårsaker denne tilstanden tilbakeholdelse av natrium.

Vi kan også snu på det. Personer med langsom metabolisme, som har svak binyreaktivitet, kan ha lav natriumverdi til tross for at de spiser mye salt. Som du forstår, har din metabolisme å gjøre med balansen i aktivitetene til binyrene såvel som din ernæringsmessige status. Din analyserapport fra TEI åpner en helt ny måte å forstå hvordan din metabolisme fungerer og hva som er riktig for deg.