Først tas en prøve av håret ditt.

Håret skal klippes fra flere steder i hodebunnens bakre del. Del opp håret og klipp så nært hodebunnen som mulig. Klipp bort overflødig hår fra prøven og la det være igjen 2,5-4 cm fra hårrøttene. Den totale mengden som foretrekkes er ca 1/2 ss (150mg).

Dersom man ikke kan sende hår fra hodet, kan man bruke kjønnshår eller ta biter av neglene. Men tenk da på at resultatet kanskje ikke viser den aller siste mineralbalansen ettersom disse vevene vokser langsommere enn hodehår.

Når prøven din ankommer laboratoriet prepareres det for testingen gjennom flere spesielle prosedyrer utviklet av TEI. Etter omfattende forberedelser plasseres din prøve i prøverør. Det tilsettes spesielle syrer som påbegynner nedbrytningen, eller ”fordøyelsen” av håret. Syrene, i kombinasjon med høy varme, gjør at bestanddelene i hårproteinet kan skilles ut. Når håret er fullstendig oppløst, gjenstår bare mineralsaltene. Etter å ha blitt fullstendig oppløst, analyseres mineralene ved hjelp av hyperfølsommme instrumenter.

Deretter tyder man resultatet og flere hundre faktorer tas i betrakt- ning, eksempelvis forekomsten av ulike mineraler, deres innbyrdes forhold og tungmetaller. Til og med den metabolske typen bestem- mes. Fra TEI får du så resultatet av din hårmineralanalyse, komplett med diagram og medfølgende forklaringer, samt en fagmessig rapport til din lege/terapeut. Du kan lære deg mye om din kropp, og kanskje finne svar du har lett etter i årevis.