Selv om de fleste mennesker som tar en hårmineralanalyse, er syke, og legene/terapeutene deres leter etter en årsak til problemene på denne måten, trenger man ikke å ha dårlig helse for å benytte seg av dette eksakte og effektive verktøyet. Mange bruker testen for å forebygge eventuelle problemer og for å kunne kontrollere verdier av giftige metaller, eller bare for å kunne finjustere næringsinntaket. Hårmineralanalyser gjennomføres rutinemessig på profesjonelle idrettsutøvere som presser kroppene sine til det ytterste, såvel som på høyt ansette tjenestemenn, berømte sangere og skuespillere, hvis karrierer er avhengig av fysisk velvære.

Hårmineralanalyser benyttes i stor utstrekning av mennesker i alle aldre, fra babyer til eldre, og på alle fysiske nivåer.