Dersom du tenker deg at kosten er hva vi spiser og ernæring er hva
vi beholder, innser du at en metode for å oppdage hva kroppen trenger – akkurat når den trenger det – er et verdifullt verktøy for å skape bedre helse. Etter 30 års forskning har hårmineralanalysen vist seg å være den mest praktiske metoden for å kontrollere mineralbalansen i kroppen. Dette verdifulle verktøyet gir råd om kosthold og indikerer hvilke kosttilskudd du trenger, og hvilke du bør unngå. Det er vel ingen hemmelighet at leger innen nesten hver eneste medisinske gren, såvel som ernæringsfysiologer og dietister, benytter hårmineralanalyser rutinemessig. Produsentene av helseprodukter er for tiden meget bevisste på den forskning som peker på sammenhengen mellom ernæring og helse.

Det som er god ernæring for ett menneske, er kanskje ikke bra for et annet. Din personlige analyserapport er utformet slik at den hjelper deg og din lege/terapeut til å kunne sette sammen ditt personlige, optimale ernæringsprogram.