Håret ditt inneholder alle mineralene som finnes i kroppen din.
I de fleste tilfeller gjenspeiler det også hvor stor mengde av disse elementene som finnes i kroppsvevet. Resultatet av en hårmineralanalyse gir et klart bilde av ditt innvortes miljø. Ved hjelp av denne informasjonen kan en stor del av metabolismen tydes. Ikke bare kan din ernæringsmessige status overvåkes, men vi kan også lære mye om hvor effektivt din kropp arbeider. Etter hundretusenvis av hårmineralanalyser, har Trace Elements, Inc. (TEI) skapt et unikt system for å tyde resultatet, som redegjøres detaljert for i din personlige analyserapport.