Dersom hårprøven tas på korrekt måte, er hårmineralanalysen meget eksakt. Ytterst avanserte instrumenter og dataprogrammer sørger for en omfattende kvalitetskontroll. Ved TEI har vi spesialisert oss på hårmineralanalyser og analyserer over 50.000 prøver hvert år. Mange laboratorier som utfører hårmineralanalyser, tilbyr også andre tester, men ved TEI gis all oppmerksomhet til å sikre nøyaktigheten av de resulatetene vi får fram.