Jeg har nettopp hatt en kunde med begynnende vitiligo (flekkvis manglende pigment i huden). Hennes analyse viste ikke noe spesielt som avslørte fenomenet, men de hvite flekkene trakk seg tydelig tilbake allerede etter å ha fulgt tre måneders korrigerende plan basert på HMA.

Årsaken til at hun oppsøkte meg for analyse var at hun hadde lest i Allers at Dr. Rolf Lunneng mente vitiligo kunne skyldes en mangel på kobber. Selv om klienten ikke hadde denne absolutte mangelen, valgte hun å ta den anbefalte mineralkuren fra HMA for en rebalansering. Som nevn ovenfor ga dette et godt resultat, selv om analysen ved første øyekast ikke avslører vitiligo. Det kan skyldes en relativ ubalanse av kobber mot andre mineraler og kanskje andre ubalanser som ennå ikke er kjent, men som kan påvirkes positivt ved målrettet bruk av ernæringsterapi gjort mulig ved bruk av HMA.

I det naturmedisinske miljøet er én hypotese at vitiligo kan skyldes B-vitamin mangel på grunn av forstyrrelser i tarmens bakterieflora og at planen fra HMA terapien dermed har rebalansert denne bakteriefloraen.

Det som ofte kan sees i HMA fra mennesker med vitiligo er større enn normale mengder av mineralet bismuth. Dette mineralet brukes flittig i mineralpudder, som blant annet av kosmetiske hensyn brukes til å dekke pigmentflekkene. Noen reagerer allergisk ved påføring av kosmetikk som inneholder bismuth, mens andre ikke merker noen direkte negative reaksjoner. Vi anbefaler generelt å unngå dette mineralet for ikke å bygge opp unormalt høye verdier.

Håper dette var svar på spørsmålet.

∼ Silje