Bestemmelse av den metabolske typen er en unik spesialitet i TEI’s analyserapport. Basert på forskning som drives på TEI, kan dine mineralnivåer si en hel del om din metabolisme – altså hvordan din kropp håndterer næringsstoffene. Dr. David L. Watts har oppdaget at en del mineraler faktisk stimulerer eller påskynder metabolismen. Andre mineraler beroliger eller saktner den.

Om dine mineralnivåer indikerer at beroligende mineraler er domi- nerende i din kropp, er det høyst trolig at din metabolisme ”går sakte”. Din metabolske type klassifiseres dermed som langsom. Du skal da helst ikke ta vitaminer og mineraler med beroligende virkning, hvilket vil saktne metabolismen enda mer. Derfor har vi utformet en spesiell produktserie som kalles Para Pack. Den inneholder bare stimulerende næringsstoffer og deres synergister.

På den annen side, personer med rask metabolisme bør bestrebe seg på å bare ta mineraler og vitaminer som har beroligende virkning – denne spesielt tilpassede produktserien kaller vi SymPack. Så her ser du ytterligere et argument for hvorfor ikke bare ett enkelt multipreparat passer alles behov.