Jeg er en terapeut i dag og ønsker å bruke hårmineralanalyser i min praksis. Hva må til for at jeg kan sertifiseres?

Vi har et grunnleggende trinn I med en mellomperiode hvor du skal praktisere. Deretter gjennomføres trinn II før du kan sertifiseres.

Vi kan også gi individuell opplæring, men det blir noe dyrere.

Kontakt oss for detaljer.