Mineraltestingen er ytterst eksakt. Instrumentene vi benytter er svært følsomme og, som i de fleste teknisk avanserte laboratorier, styres de av datamaskiner med svært avansert programvare. Et omfattende kontrollprogram sikrer kvalitet, presisjon, nøyaktighet, pålitelighet og validitet for hvert eneste mineral som testes.

Kalibrering av testutstyret skjer kun etter kjemiske renhetsnormer. Instrumentkalibrering involverer selektivitet og sensitivitet og gjentas gjennom hele testingsprosessen for å sikre reproduserbare verdier. Andre kvalitetskontroller omfatter reaksjonsnormer som er regnet ut ved hjelp av blanke prøver og slike som inneholder varierende utvalg av stoffer som testes. Interne møter holdes daglig for å kvalitetssikre hele prosedyren ved preparasjon og testing i laboratoriet. Prøver deles også opp rutinemessig og kjøres dobbelt og analyseres på forskjellige dager for å kontrollere de daglige rutinene. Et bekreftet referansemateriale, bestående av menneskelig hår, testes også daglig og registreres på kontrollister med en øvre og en nedre kontrollgrense. Dette er kun en meget kortfattet beskrivelse av det omfattende program av kvalitetskontroll som utføres i vårt laboratorium.

Trace Elements, Inc. er sertifisert av The Department of Health and Human Services i USA, som sertifiserer alle kliniske laboratorier, og inspiseres regelmessig av Department of Health. Alle kliniske laboratorier må rette seg etter de strenge føderale anvisningene; men enda strekker kvalitet- og sikkerhetskontrollen hos TEI seg mye lenger enn den amerikanske regjeringen krever.

Vi er unike fordi vi har spesialisert oss på kun hårmineralanalyser, ergo vi gjør ingen andre kliniske tester. Vår fulle oppmerksomhet konsentreres om hårmineralanalysene og utviklingen av denne metoden. Derfor kan du være sikker på at resultatet du får, er pålitelig og eksakt, forutsatt at du sender inne en fullgod prøve for analyse.