Det er litt vanskelig å svare på. Ubalanser i kroppen, som har vært dannet hele livet, kan ikke korrigeres på en dag. Og når ubalanser korrigeres, kan nye, dypereliggende ubalanser vise seg.

Vær tålmodig! En god helse er verd strevet. Denne prosessen er ganske lik det å skrelle av de ulike lagene på en løk; man blottlegger mer og mer av sin tilstand for hvert lag som avdekkes. Hvor godt du lykkes, er avhengig av hvor nøye du følger anbefalingene og av hvor kroniske eller alvorlige dine ubalanser er. Men stol ikke bare på de kroppslige symptomforbedringene som tegn på at tilstanden forbedres. En oppfølgende hårmineralanalyse er nødvendig for at du eksakt skal kunne se hvilke fremskritt din kropp har gjort på vegen mot balanse. Sørg derfor for å gjøre en oppfølging, slik at du kan holde deg à jour med din kropps forandrede behov.