Det er alminnelig kjent at personer som har utført en Gastric bypass operasjon har et redusert opptak av næringsstoffer i kroppen. Disse pasientene har spesielt god nytte av «mat» i konsentrert og lett opptakelig form, slik som kosttilskudd er.
Ved å ta en hårmineralanalyse kan de følge med på om kroppen faktisk klarer å ta opp og nyttiggjøre seg det de inntar, og om det er riktig balanse mellom mineralene. Dette er viktig for å ha et godt stoffskifte, god energi og god helse. Med andre ord er det spesielt viktig for denne gruppen å følge med, og en hårmineralanalyse er den billigste og beste måten å gjøre det på.  ∼ Silje