PMS plager og hormonelle svingninger generelt er noe som responderer svært godt på mineralbalansering utført på rett måte. Helt essensielt her er balansen mellom kobber og sink(Cu/Zn). Min erfaring er at kobber som oftest er for høy, noe som kan være et resultat av bruk av p-piller/overgangsaldersøstrogen og/eller soppinfeksjoner av candida-type. Flere av disse vil over tid heve kobber i forhold til sink. Høy kobber vil øke østrogen-utsondringen, noe som for mange vil destabilisere både fysisk og ikke minst psykisk. For smerter er også magnesium mangler vanlig å se. Kramper i underliv og muskulatur generelt er vanlige tegn på magnesium mangler (noe 9 av 10 i den industrialiserte verden sliter med uansett). Stramme muskler i nakke og skuldre gir ofte hodepine, ikke sant? Migrene er et hakk i gal retning, da er også lever/galle og fordøyelse involvert. Soppinfeksjoner bør her behandles, likeledes bør understøttende behandling av leverproblemer gis (som regel urter, det finnes flere gode). Andre tips er å støtte opp om et stabilt blodsukker, noe mineralprogrammet også gjør. Svært ofte ser vi slike problemer hos kvinner med disse plagene. Et siste tips ved disse plagene er; øk inntaket av Omega-fettsyrer, dette til sammen vil ofte føre til at problemene blir mye mindre, og rett som det er, helt eliminert. Det finnes altså håp…

∼ Stein