Takk for et veldig relevant og godt spørsmål.

Først og fremst, håret speiler det indre miljøet i kroppen og representerer en vevsprøve, i motsetning til en blodprøve, som kun måler hva som er tilgjengelig for cellene på et gitt tidspunkt. Hårcellene er de raskest delende stamcellene i kroppen og dødt hår gir dermed innblikk i hva kroppens celler tar til seg over tid av de ulike mineralene.

I en standard hårmineralanalyse (HMA) fra oss vil du få vite nivået av alle mineralene og metallene som befinner seg i hårprøven. Man kan ha tungmetaller gjemt bort i mykvevet av kroppen, men hårmineralprøver (HMA) er også regnet som den sikreste måten å avdekke tungmetallforgiftninger som for eksempel bly, kvikksølv og uran. En typisk HMA test vil dermed avsløre nivået av rundt 35 ulike mineraler (inkludert metaller).

De absolutte verdiene av de ulike mineralene er interessant i seg selv. Absolutte mangler av de ulike mineralene assosieres med kjente plager og trendene man kan se i rapporten man får, gir informasjon god nok til å bryte en utstaket vei mot sykdom og snu den i retning av god og balansert helse.

Det som dog er enda mer interessant er at forholdet mellom de ulike mineralene også sier oss noe om hva som foregår inne i kroppen. For eksempel kan vi ved å måle forholdet mellom kalsium og kalium få innsikt i om skjoldbruskkjertelen jobber litt tregt, passe fort eller raskt. Dette kan vi så sammenligne med andre kjertler og organer som er involvert i den totale energiomsetning i kroppen, og om den er i balanse. Med en HMA avdekker vi typisk disse lette plagene og ubalansene før de utvikler seg til kliniske diagnoser for stoffskifte.

Hvis du mistenker lavt stoffskifte, er en hårmineralanalyse et veldig godt verktøy til å eventuelt avdekke hva som er problemet og gi deg løsninger som gir deg mer og balansert energi til å bedre mestre hverdagen. Antagelig vil det gi deg masse annen god informasjon også. Besøk www.haranalyser.com igjen, og finn den terapeuten du har mest lyst til å bruke og ta kontakt!

∼ Jan Håkon