Medisiner påvirker din ernæringstilstand og ditt næringsbehov. For eksempel kan steroider som benyttes til smertekontroll, forårsake omfattende kalsiumredusering. Disse effektene varierer med mengden medisiner og hvor lenge de tas. Din analyserapport viser hvordan du kan bekjempe disse effektene gjennom å behandle de ubalansene som er oppdaget. Men tenk på at visse vitaminer eller mineraler kan innvirke på enkelte medisiner, så rådspør legen din først.