Å gjøre litt er bedre enn ikke å gjøre noe. Å ta sine tilskudd en gang om dagen eller kanskje annenhver dag, hjelper deg til å opprettholde den nåværende næringsstatus. Tenk på at anbefalingene er utformet slik at man gjennom minst mulig mengde tilskudd skal oppnå maksimalt resultat.