Vil du bli HMA terapeut? Klikk her!

Mineralene er livsviktige komponenter i kroppens mange kjemiske reaksjoner.

Zink: mangel ses hos de med nedsatt immunforsvar, spiseforstyrrelser eller personer med Candida. Zink er nødvendig i over 300 enzym– og hormon reaksjoner.

Magnesium: behøves for normal muskelfunksjon. Mangel assosieres med uro, søvnproblemer, angst og økt risiko for hjertefeil.

Kalium: viktig for normal næringstransport til cellene. Mangel kan forårsake muskelsvakhet, depresjon og apati.

Amerikanske og britiske tester gjort på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som aggresjon, voldelighet, hyperaktivitet (ADHD), og depresjoner, viste at samtlige ungdommer hadde vesentlige mineralmangler. Når de fikk de rette kosttilskuddene forandret adferden seg radikalt i løpet av kort tid.

Hvorfor brukes hår?
Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus, det er både enkelt og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve avslører kroppens nivåer av både mineraler og tungmetaller.

En hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens celler over en lengre tidsperiode. Andre analysemetoder kan ha problemer med å vise dette.


For eksempel:

• Du kan ha et lavt kalsiumnivå som forårsaker sterk benskjørhet uten at det vil vises merkbare forandringer i en blodtest. En hårmineralanalyse kan derimot avdekke eventuelle mangler.
• Du kan lide av anemi lenge før en blodanalyse avslører det lave jerninnholdet. En hårmineralanalyse kan avsløre dette lang tid før kliniske symptomer foreligger.

Korrigering av ubalanser
En hårmineralanalyse er et utmerket hjelpemiddel for en lege/terapeut. I stedet for å gjette seg frem, gir analysene legen/terapeuten et komplett bilde av hver pasients personlige ernæringsstatus.

Med hver analyse følger et skreddersydd program både for kostveiledning og kosttilskudd, slik at kroppen kommer raskest mulig tilbake i balanse. Dette programmet bør man følge i 3 måneder.

Etter 3 måneder anbefaler vi at du tar en ny analyse. Denne analysen er vel så spennende som den første. Hva har kroppen klart å ta opp av det man hadde for lite av, og hva har den renset ut av det man hadde for mye av?