Vil du bli HMA terapeut? Klikk her!
Alle har fordel av å ta en hårmineralanalyse. Resultatene gir innsikt og forståelse om egen kropp og helsetilstand, og de fleste avdekker ubalanser som det er nyttig å vite om og korrigere.

De som har mest å hente på en analyse er personer som:
• føler seg dårlig uten å finne årsak
• stresser kroppen (fysisk eller psykisk)
• har et ensidig kosthold
• tar kosttilskudd
• kan ha medfødte ubalanser

En hårmineralanalyse kan med fordel anvendes i forebyggende hensikt. Den kan avsløre eventuelle fremtidige problemer, ofte lang tid før kliniske symptomer foreligger.